۱۳۹۸ يکشنبه ۶ بهمن

 

 

ترم اول

 

ایام هفته

ساعات تشکیل کلاس

8-10

10-12

12-13

13-14

14-16

شنبه

کلیات پزشکی

استنباط آمار زیستی

استنباط آمار زیستی

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

روش های آمار زیستی 2

روش های آمار زیستی 2

 

 

سه شنبه

 

اصول  و روش های اپیدمیولوژی

اصول  و روش های اپیدمیولوژی

 

سیستمهای اطلاع رسانی

چهارشنبه

 

 

 

 

 

*****

******

***********

**********

**********

******

*********

ترم دوم

شنبه

 

تحلیل داده های بقا در تحقیقات پزشکی

تحلیل داده های بقا در تحقیقات پزشکی

 

 

یکشنبه

 

روشهای امار زیستی 3

روشهای امار زیستی 3

 

 

دوشنبه

روش تحقیق

روشهای آماری در اپیدمیولوژی

روشهای آماری در اپیدمیولوژی

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

*****

*******

************

**********

***********

******

*********

ترم سوم

شنبه

 

طرح و تحلیل کارازمایی بالینی

طرح و تحلیل کارازمایی بالینی

 

 

یکشنبه

 

تحلیل داده های طبقه بندی شده

تحلیل داده های طبقه بندی شده

 

سمینار

دوشنبه

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

تحلیل چند متغیره کاربردی

تحلیل چند متغیره کاربردی

 

 

چهارشنبه