۱۳۹۸ دوشنبه ۵ اسفند

 

 

ترم اول

 

ایام هفته

ساعات تشکیل کلاس

8-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-16

شنبه

اپیدمیولوژی 1 روش ها

آمار 3 تحلیل بقا

آمار 3 تحلیل بقا

 

 

 

یکشنبه

آمار 2  آمار در اپیدمیولوژی

آمار 2 آمار در اپیدمیولوژی

 

 

 

 

دوشنبه

جغرافیای سلامت

اپیدمیولوژی 2 استنتاج علمی

 

 

 

 

سه شنبه

کاربرد ریاضی در اپیدمیولوژی

زبان تخصصی

زبان تخصصی

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

*****

******

***********

**********

**********

******

*********

********

ترم دوم

شنبه

اپیدمیولوژی 3 کارآزمایی ها

سیستم های اطلاع رسانی

 

 

 

 

یکشنبه

اپیدمیولوژی اچ ای وی ایدز

اپیدمیولوژی 5 مطالعات اکولوژیک توصیفی و کوهورت

اپیدمیولوژی 5 مطالعات اکولوژیک توصیفی و کوهورت

 

 

 

دوشنبه

مطالعه های کیفی

آمار ریاضی

آمار ریاضی

 

 

 

سه شنبه

اپیدمیولوژی 6  مطالعات ثانویه

کارورزی 1

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

*****

*******

************

**********

***********

******

*********

********

 

ترم سوم

شنبه

 

اپیدمیولوژی 4 مطالعات مورد شاهدی

اپیدمیولوژی 4 مطالعات مورد شاهدی

 

 

مدلهای پیش بینی در اپیدمیولوژی

یکشنبه

فارماکو اپیدمیولوژی

اپیدمیولوژی بالینی

اپیدمیولوژی بالینی

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

اپیدمیولوژی اجتماعی

 

 

 

 

 

چهارشنبه

سمینار

کارورزی2