۱۳۹۸ دوشنبه ۵ اسفند
تعداد بازدید : 1738

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد راهنمای اول پایان نامه

چکیده پایان نامه

1

آقای  احد اشرفی

بررسی شیوع عوارض ریوی و سیلیکوزیس در سنگتراشان شهرستان کرمان

خانم دکتر خانجانی

دریافت

2

آقای احمد نقیب زاده

 مطالعه مورد شاهدی بررسی ارتباط بین اپیوم و مشتقات آن با بروز سرطان های فوقانی گوارش در شهر کرمان

آقای دکتر حقدوست

دریافت

3

خانم  عاطفه نوری

بررسی اثر فاکتورهای اجتماعی - اقتصادی(SES) بر میزان بروز بستری مجدد بیماران نارسایی احتقانی قلبی( CHF) مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجایی تهران

آقای دکتر حقدوست

دریافت

4

آقای روح الله برقبانی

بررسی وضعیت شاخصهای مرتبط با میزان مصرف مواد ترزیقی و انتقال اچ ای وی در بین مصرف کنندگان ترزیقی مواد در ایران قبل و بعد از اجرای برنامه های کاهش آسیب

آقای دکتر حقدوست

دریافت

5

خانم لیلا دهقانی

بررسی میزان بروز انواع سرطان پوست طی سالهای۸۴ الی ۸۸ و روند آن‌در ۱۰ سال آینده در استان کرمان و مقایسه این آمار با یکی از ایالتهای استرالیا

خانم دکتر خانجانی

دریافت

6

خانم لیلا حلیمی

   بررسی شبکه انتقال اطلاعات بلوغ در  دانش آموزان نوجوان شهر همدان در سال۱۳۹۰

آقای دکتر حقدوست

دریافت

7

خانم  منصوره فرهنگ نیا

 مقایسه ناهنجاریهای مادر زادی شیر خواران حاصل از درمانهای کمک باوری با شیر خواران حاصل از لقاح طبیعی شهر تهران

آقای دکتر درتاج

دریافت

8

آقای  پژمان باقری

  بررسی کیفیت زندگی ساکنان بالای ۱۵ سال آپارتمان نشین در مقایسه با ساکنان بالای ۱۵ سال غیر آپارتمان نشین شهر شیراز در سال۹۰-۹۱     

آقای دکتر حقدوست

دریافت

9

خانم فرشته رستمی

بررسی فراوانی عفونت تناسلی و همراهی آن با رفتارهای جنسی پر خطر در زنان ۱۰-۴۹ ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان جویبار در سال۱۳۹۱

آقای دکتر حقدوست

دریافت

10

خانم زمانه وفایی

 اپیدمیولوژی ناتوانی و عوامل خطر آن در سالمندان شهر اصفهان در سال۱۳۹۰

آقای دکتر حقدوست

دریافت