۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر
تعداد بازدید : 1525

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد راهنمای اول پایان نامه

چکیده پایان نامه

1

آقای رضا تبریزی

برآورد شیوع نارسایی مزمن کلیه و بیماری مزمن کلیه با استفاده از روشMultiplier در شهر کرمان در سال 1390 و پیش بینی روند آن در پنج سال آینده

آقای دکتر حقدوست

دریافت

2

آقای احمد مقصودی

برآورد اندازه شبکه و شفافیت اجتماعی گروههای پر خطر عفونتHIV در ایران

آقای دکتر حقدوست

دریافت

3

خانم حدیث رستاد

بررسی عوامل مرتبط با تاخیر در مراجعه بیماران مبتلا به سرطان پستان

خانم دکتر خانجانی

دریافت

4

آقای ابوذر رئیسوندی

 

مقایسه الگوی انتقال اطلاعات حساس و غیر حساس در بین نوجوانان ۱۲-۱۸ ساله ساکن خانه های کودک و نوجوان سال 1391

خانم دکتر ذوالعلی

دریافت

5

آقای یاسان کاظم زاده

 

تخمین فراوانی رفتارهای پر خطر ( مصرف مشروبات الکلی داروهای روانگردان ، رابطه دوستی با جنس مخالف و رابطه جنسی خارج از چارچوب خانواده) با روش CMNSU

آقای دکتر حقدوست

دریافت

6

آقای احمد احمد زاده

 

بررسی اثر تغییرات اقلیمی در بروز کم کاری مادرزادی تیروئید ۱۳۸۵-۱۳۹۰ و برآورد 10 ساله آن در استان کرمان

خانم دکتر خانجانی

دریافت