۱۳۹۸ يکشنبه ۶ بهمن
تعداد بازدید : 1692

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد راهنمای اول پایان نامه

چکیده پایان نامه

1

آقای محمد رضا رزاقی

مدلسازی روند های زمانی تعداد تصادفات ترافیکی منجر به فوت در استان کرمانشاه بین سال های۱۳۸۳-۱۳۹۱

خانم دکتر ذوالعلی

دریافت

2

آقای هدایت الله جمالی

بررسی میزان بقا بیماران مبتلا به سرطان معده و عوامل مرتبط با آن در استان کهگیلویه و بویر احمد طی سال های 1384 تا 1390           

خانم دکتر خانجانی

دریافت

3

آقای احسان موسی فرخانی

 

خانم دکتر ذوالعلی

دریافت

4

آقای سلمان دانشی

تعیین بار بیماری های منجر به ضایعه نخاعی و قطع عضو حاصل از زلزله بم           

خانم دکتر ذوالعلی

دریافت

5

آقای سعید صفیری

ارتباط اختلال توجه - بیش فعالی بزرگسالی و ترومای ناشی از تصادفات رانندگان موتور سیکلت در شهر کرمان- ایران 1390: مطالعه مورد-شاهدی

آقای دکتر حقدوست

دریافت

6

خانم مینو محمد خانی

بررسی تغییرات بروز بیماری مالاریا با دما ، رطوبت و بارندگی در استانهای کرمان هرمزگان و سیستان و بلوچستان

خانم دکتر خانجانی

دریافت

7

خانم زهره فروزان فر

شیوع سندرم متابولیک و عوامل همراه با آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ و مقایسه شیوع سندرم تونل کارپال وشاخص های عصب مدیان در بیماران دیابتی با و بدون سندرم متابولیک

خانم دکتر خانجانی

دریافت

8

خانم منیژه دادبخش

بررسی تاثیر آلودگی هوا و تغییرات دما بر مرگ و میرهای قلبی عروقی و تنفسی در شهر شیراز

خانم دکتر خانجانی

دریافت

9

خانم مدینه اکبری

           

خانم دکتر ذوالعلی

دریافت

10

آقای مرتضی اکبری

بررسی ارتباط بین مصرف اپیوم(تریاک) و مشتقات آن و ابتلا به سرطان مثانه در شهر شیراز

آقای دکتر حقدوست

دریافت

11

آقای امیر رضا نبی پور

تطبیق فرهنگی و ارزیابی روانسنجی پرسشنامه رفتار عابرین نوجوان (ARBQ) و استفاده از آن در ارزیابی رفتار عابرین نوجوان در تهران

خانم دکتر خانجانی

دریافت

12

آقای عادل نوری

بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی موثر بر تبعیت بیماران مبتلا به دیابت بارداری از دستورات پزشک در مراجعین مرکز دیابت استان کرمان ۱۳۹۲

آقای دکتر حقدوست

دریافت