۱۳۹۸ دوشنبه ۵ اسفند
تعداد بازدید : 1911
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد راهنمای اول پایان نامه

چکیده پایان نامه

1

خانم مریم باهنر

 

بررسی همبستگی دیابت ، فشار خون بالا، کلسترول خون بالا و چاقی در ایران با شایع ترین عومل خطر بیماری های واگیر در یک مطالعه اکولوژیک

خانم دکتر خانجانی

دریافت

2

خانم مریم پرواره

 

  عوامل موثر بر بقای کودکان مبتلا به لومسی حاد مراجعه کننده به بیمارستان افضلی پور استان کرمان سال های 1377-1387

خانم دکتر خانجانی

دریافت

3

آقای سید اسماعیل حاتمی

 

بررسی فراوانی و برآورد بار حوادث ناشی از کار در کارگران ساختمانی بیمه شده در سازمان تامامین اجتماعی ایران در سال 1391

خانم دکتر خانجانی

دریافت

4

خانم فاطمه خالداری

بررسی روند تغییرات ادیومتری در کارگران صنایع جانبی مس شهید باهنر کرمان

خانم دکتر خانجانی

دریافت

5

آقای محمد زارع

تحلیل عوامل موثر بر بقای بیماران مبتلا به سرطان روده ی بزرگ شهر شیراز از سال ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۰

خانم دکتر خانجانی

دریافت

6

آقای مرتضی زارع

تحلیل عوامل موثر بر بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان شهر شیراز در دوره زمانی ۸۹-۱۳۸۰

خانم دکتر ذوالعلی

دریافت

7

آقای سعید صمدی

بررسی الگو و علل مصرف مشروبات الکلی در بین مصرف کنندگان مرد شهر کرمان در سال ۱۳۹۲

آقای دکتر حقدوست

دریافت

8

 

خانم معصومه موسوی

 

بررسی نقش عوامل خطر مصرف الکل، شیشه و مواد مخدر ( تریاک ، حشیش ) در تصادفات وسایل نقلیه منجر به جرح ارجاع داده شده به بخش اورژانس بیمارستان شهید رجایی (تروما) شیراز به روش مورد- متقاطع در سال 1393

خانم دکتر خانجانی

دریافت

9

 

آقای علی محمد مختاری

 

مقایسه کیفیت زندگی دانشجویان شاهد و ایثارگر با دانشجویان عادی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1393

آقای دکتر حقدوست

دریافت

10

آقای علی نقی زاده

 

بررسی عوامل موثر بر تاخیر در مراجعه موارد ثبت شده مبتلا به لیشمانیوز جلدی از سال 1388-93 در سیستان و بلوچستان و توزیع مکانی آن با استفاده از GIS

خانم دکتر ذوالعلی

دریافت

11

آقای رضا عبدالله زاده

بررسی رابطه بین هوش معنوی با تاب آوری در بیماران مبتلا به سرطان و تبیین تجربیات روحی و روانی بیماران مبتلا به سرطان

خانم دکتر خانجانی

دریافت

12

 آقای دادرس

-

خانم دکتر خانجانی

-

13

مهناز کریمی نژاد

 

بررسی رابطه بین کار شیفتی، فاکتورهای شغلی و دموگرافیک با حوادث و سلامت عمومی کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان اندیمشک در سال 1393

خانم دکتر ذوالعلی

دریافت