۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند
تعداد بازدید : 1779

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد راهنمای اول پایان نامه

چکیده پایان نامه

1

خانم عاطفه ترابی

 

خانم دکتر ذوالعلی

دریافت

2

 

خانم آرزو سعیدی فر

 

بررسی شیوع علایم مرتبط با عفونت های منتقله از راه جنسی و عوامل موثر بر آن و الگوی پیگیری درمان در دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال ۱۳۹۴

خانم دکتر ذوالعلی

دریافت

3

آقای سید علی هاشمی

-بررسی تأثیر آلودگی هوای آزاد بر مرگ و میر های تنفسی و نوع آن در شهر اصفهان

خانم دکتر خانجانی

دریافت

4

خانم لیلی طراوت منش

 

خانم دکتر ذوالعلی

دریافت

5

آقای سعید حسینی

بررسی پراکندگی جغرافیایی، روند زمانی و خصوصیات اپیدمیولوژیک موارد حیوان گزیدگی در شهرستان بردسیر طی سال های ۹۳-۱۳۸۹

خانم دکتر ذوالعلی

دریافت

6

 

آقای خدامراد صوفی

 

بررسی خصوصیات دموگرافیک مبتلایان به مالاریا و نقش مداخلات پیشگیرانه بر بروز این بیماری در شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان طی سالهای ۹۳-۱۳۸۴

خانم دکتر خانجانی

دریافت

7

آقای ایمان حاتمی

بررسی اپیدمیولوژیک و روند زمانی لیشمانیوز پوستی در شهرستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز طی دوره ده ساله 1384-1393

خانم دکتر خانجانی

دریافت

8

خانم مرضیه مرادی

 

بررسی شیوع استفاده از صندلی ایمنی کودک در خودرو و عوامل موثر بر استفاده از آن در شهر تهران در سال ۱۳۹۳

خانم دکتر خانجانی

دریافت

9

خانم شیوا پور عادلی

تاثیر دو روش آموزش ( فیلم و ماکت ) بر شاخص پلاک دندان در دانش آموزان ابتدایی دچار اختلال شنوایی شهر کرمان

خانم دکتر ذوالعلی

دریافت

10

آقای حکمت الله خوبفکر

 

بررسی عوامل مرتبط با شکست درمان در بیماران سل ریوی اسمیر مثبت، استان های خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان: طی سال های 1389-1392

خانم دکتر خانجانی

دریافت

11

آقای سید مهدی حجتی

 

            بررسی توزیع مکانی و زمانی موارد ابتلا به بروسلوز انسانی و دامی در استان خراسان جنوبی طی سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳

آقای دکتر شریفی

دریافت

12

آقای مجتبی پیری

 

بررسی فراوانی ارتباطات موثر محافظت نشده در اطرافیان بیماران مسلول استان کرمان در سال ۹۴- ۱۳۹۳ : در تماس های خانوادگی

آقای دکتر شریفی

دریافت

13

آقای علی قاسمی

 

بررسی وضعیت سلامت سالمندان و عوامل موثر بر آن در شهرستان سربیشه در سال 1394

خانم دکتر ذوالعلی

دریافت

14

آقای ابوبکر جعفرنژاد

 

تبیین فرآیند و علل اعتیاد در کودکان شهر کرمان

خانم دکتر خانجانی

دریافت

15

خانم سرپیشگی

 

خانم دکتر خانجانی

دریافت

16

آقای مجید رحمانیان

 

بررسی عوامل موثر بر تصویر بدنی و مشارکت اجتماعی زنان باردار و ارتباط این دو فاکتور بر حسب ماه در زنان باردار مراجعه کننده به کلینیک هنری شهرستان جهرم در سال 1393

خانم دکتر ذوالعلی

دریافت