۱۳۹۸ دوشنبه ۵ اسفند
تعداد بازدید : 1739
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد راهنمای اول پایان نامه

چکیده پایان نامه

1

خانم مریم جلالی

کاربرد مدل های رگرسیونی شمارشی در مدل بندی متغیرهای پاسخ متورم در صفر

آقای دکتر بانشی

دریافت

2

خانم الهه کاظمی

تعیین مدل بهینه امیخته خطی در پیش بینی روند تغییرات هموگلوبینA1C و قند وخون ناشتا افراد دیابتی نوع۲ با استفاده از داده های مرکز تحقیقات غدد و متابو لیسم صدیقه طاهره اصفهان

آقای دکتر بهرامپور

دریافت

3

آقای محمد آرام احمدی

مقایسه دو مدل رگرسیون لجستیک و تحلیل جدا سازی برای پیش بینی ابتلا به دیابت نوع ۲

آقای دکتر بهرامپور 

دریافت