۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر
تعداد بازدید : 1612
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد راهنمای اول پایان نامه

چکیده پایان نامه

1

آقای حسن احمدی نیا

مقایسه مدل های الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی مصنوعی جهت تشخیص اختلالات خوردن

آقای دکتر بانشی

دریافت

2

خانم مهدیه بذرافشان

اجرای روش خوشه بندی فازی C-means جهت برآورد تشخیص بیماری های کبدی و مقایسه آن با روش خوشه بندی کلاسیک

آقای دکتر بهرامپور

دریافت

3

خانم نسیم دهدشتی

تاثیر نرخ داده گمشده و روش های برآورد داده های گمشده در   برآورد اندازه ی گروههای در معرض خطر

آقای دکتر بانشی

دریافت

4

خانم ملیحه رضایی

کاربرد روش معادلات برآورد تعمیم یافته ( GEE) برای تجزیه و تحلیل داده های طولی ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید توسط دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آقای دکتر بانشی

دریافت

5

خانم سمیه شاهرودی

کاریرد مدل های چند سطحی در آنالیز داده های طولی ارزشیابی کیفیت تدریس اعضای هیات علمی توسط دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آقای دکتر بانشی

دریافت

6

آقای محمد مقدسی امیری

مقایسه مدلهای سری های زمانی و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی مرگ و میر بیماران مبتلا به سرطان پستان

آقای دکتر بهرامپور

دریافت

7

خانم رویا نیک بخت

مقایسه مدل های رگرسیون لجستیک فازی و رگرسیون لجستیک برای پیش بینی بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان

آقای دکتر بهرامپور

دریافت

8

خانم روجا نیک آیین

مقایسه مدل های شکنندگی و مخاطره متناسب کاکس برای پیش بینی بقای بیماران مبتلا به سرطان معده در شهر های کرمان و ساری

آقای دکتر بهرامپور

دریافت