۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر
تعداد بازدید : 1790
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد راهنمای اول پایان نامه

چکیده پایان نامه

1

آقای مصطفی واحدیان

بررسی ارتباط آلاینده های هوای شهر اراک با پذیرش بیماریهای تنفسی و قلبی- عروقی و مرگ و میر ناشی از این بیماریها و سالهای از دست رفته در اثر مرگ زودرس

خانم دکتر خانجانی

 

2

خانم فاطمه خسروی

 

آقای دکتر حقدوست

 

3

آقای رحیم شرفخانی

 

خانم دکتر خانجانی