۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ دي
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع دکتری
۱۳۹۶ سه شنبه ۱۴ شهريور
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع دکتری
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع دکتری
تقویم آموزشی نیمسال اول 96-97
۱۳۹۶ شنبه ۱۱ شهريور
تقویم آموزشی نیمسال اول 96-97
تقویم آموزشی نیمسال اول 96-97
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
۱۳۹۶ دوشنبه ۶ شهريور
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
۱۳۹۶ يکشنبه ۵ شهريور
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
۱۳۹۶ يکشنبه ۵ شهريور
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع دکتری
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱ شهريور
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع دکتری
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع دکتری
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱ شهريور
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱ شهريور
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
ثبت پایان نامه در سامانه اتوماسیون پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۳ مرداد
ثبت پایان نامه در سامانه اتوماسیون پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
ثبت پایان نامه در سامانه اتوماسیون پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۷ تير
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد