۱۳۹۸ پنج شنبه ۳ بهمن
برنامه ژورنال کلاب آبان ماه 97

برنامه ژورنال کلاب آبان ماه 97

 

ردیف

تاریخ

برگزارکننده

1

20/8/97

آقای دکتر بهرامپور

2

27/8/97

آقای مصطفی اقبالیان

3

11/9/97

خانم مرضیه اصلاحی

4

18/9/97

خانم ناهید باقری

5

25/9/97

آقای حسین میرزایی